Aktuálně

 
Back to top

Konference INSPO bude maximálně přístupná i pro účastníky se zrakovým a sluchovým postižením

Lidé s těžkým zrakovým a sluchovým postižením tvoří na konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami tradičně početné skupiny účastníků. Je to i díky tomu, že organizátorům se daří zajistit, aby dění na konferenci pro ně bylo maximálně přístupné. Bude tomu tak i 17. října 2021, kdy se v Kongresovém centru Praha uskuteční už 21. ročník konference INSPO. 

Pro snazší orientaci návštěvníků s těžkým zrakovým postižením bude vchod do Kongresového centra označen mobilním akustickým a hlasovým majáčkem, ovladatelným vysílačem VPN.
 

Slabozrací návštěvníci budou moci prostřednictvím systému Polygraf sledovat na zapůjčeném tabletu (nebo i na vlastním zařízení) prezentace promítané na plátno.

Účastníci konference mají možnost hlasovat o nejlepších přednáškách v každé ze sekcí a o nejlepší expozici. Hlasovací lístky jim organizátoři nabízejí (kromě standardního tisku) i ve zvětšeném černotisku, bodovém písmu a hlasovat je možné také elektronicky. Každý z účastníků si tak může vybrat takový způsob hlasování, který mu nejlépe vyhovuje, a například nevidomí účastníci tak nejsou z hlasování vyloučeni.

„Pro návštěvníky konference budou opět k dispozici hmatové plánky a 3D model Kongresového centra Praha, aby si zejména nevidomí návštěvníci mohli udělat představu o tom, jak vypadá objekt, ve kterém se konference koná,“ říká Radek Pavlíček ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, který má spolu s kolegy velkou zásluhu na tom, že se  postupně podařilo dosáhnout tak vysoké míry zpřístupnění konference účastníkům s těžkým zrakovým postižením.

Podobně bude postaráno o účastníky se sluchovým postižením. Česká unie neslyšících pro ně zajišťuje tlumočení do českého znakového jazyka i simultánní přepis přednášek, a to ve všech třech jednacích sálech. 

Přepis přednášek je možné sledovat na plátně, anebo také na tabletech. Těm, kdo nemají vlastní, zapůjčí tablety Středisko Teiresiás. A záznamy přednášek, které budou k dispozici pro ty, kdo se nebudou moct zúčastnit konference osobně, budou opatřeny také titulky.  

Zatímco dopolední jednání je společné pro všechny, odpoledne probíhá ve třech sekcích. Z nich jedna je zaměřena na technologie právě pro osoby se sluchovým postižením a další na uživatele se zrakovým postižením. 

Program konference je vystaven na https://www.inspo.cz/inspo-2021, kde je také odkaz na registrační formulář. S ohledem na stále rostoucí počet účastníků organizátoři 21. ročníku INSPO poprvé využili profesionální systém registrace a odbavování účastníků na konferenci. 

Platba nyní probíhá předem, odpadne zdržující placení v hotovosti při prezenci. Při registraci je možné vybrat si platbu kartou, převodem, přes Google Pay nebo na fakturu. Pokud se někdo ze zdravotních či jiných důvodů nebude moci konference zúčastnit a zruší svoji registraci do 7. října, bude mu celá zaplacená částka vrácena. V případě pozdějšího odhlášení dostane nazpět poloviční částku. 

Cena vstupenky je 600 Kč, účastníci s průkazem ZTP, ZTP/P a TP a jejich osobní asistenti zaplatí jen 300 Kč. Pro konferenci INSPO 2021 zůstávají v platnosti vstupenky zakoupené na INSPO 2020, která se kvůli pandemii konala jen on-line.

Generálním partnerem konference INSPO je Nadace Vodafone, která dlouhodobě podporuje provoz a vývoj technologií pro lidi se speciálními potřebami. Partnery jubilejního 20. ročníku jsou Autocont, ČSOB, Microsoft, McDonald’s, Skupina ČEZ, Teiresiás a Vojenská zdravotní pojišťovna, mediálními partnery ČTK Protext, portál Helpnet a Inspirante.cz. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a hlavního města Prahy. Konferenci pořádá BMI sdružení. 

Záštitu konferenci poskytli Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Přidat komentář